دوشنبه 11 آبان 1394 @ 00:57

44

سلام سلام 

انقد تابستون غر بیکاریمو شنیدین میدونم خیلی متعجبین از این غیب شدنام 

خودمم نمیدونم چرا انقد گرفتارم 

دارم میرم سفر 

اگه خدا بخواد البته تاریخش مشخص نیست هنوز انقد همه ی کارام به هم گره خورده :))

کلی براتون غر میزنم به زودی

باورتون میشه که یه سری از درسا میان ترماشون در پیشه 

من که باورم نمیشه :)))