جمعه 10 مهر 1394 @ 18:24

39

سلاااممم

من یه 

چیزی بگم بخندین نهضت ادامه دارم ، واقعن رنگ لپ تاپمو امروز بعد چند روز دیدم خیلی زود خدمتتون میرسم ، 

من یکم وضعیت شکست عشقی طور دارم بدون اینکه شکست عشقی بخورم میام براتون تعریف میکنم